ମୋ ପେଟରେ ମାସେକର ଛୁଆ,ଯଦି ରହିବି ମୁଁ Anil ପାଖରେ ରହିବି,ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଛାଡିକି ଅନିଲ ମୋ ସହିତ…

ଅନିଲ କେବଳ ମୋର କେବଳ ମୋର ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ମାନସୀ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନର ବି ମାନସୀ ମତେ ଚାହିଁଲେ ବି କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଲଗା କରି ପାରିବେ ନାହିଁ।ସେ କେବଳ ମୋର କେବଳ ମୋର।ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ସେମିତି ଭଲ ପାଉଥିବି।ଅନିଲ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ।ସେ ଏତେ ଭଲ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନର ସମର୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍

ଭାବରେ ଜାଣି ପାରିଲି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁବହୁତ ଭଲ ପାଏ ।ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଏକ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ।ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରମାଣ ଏବେ ମୋ ପେଟରେ ବଢୁଛି।ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କ ଛୁଆର ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି।ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି

ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ।ଏସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଅନିଲ ମତେ କେବେ ଧୋକା ଦେବେ ନାହିଁ।ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟରେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କାହା

ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳୁଛନ୍ତି।ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ତ ସେ ମୋ ସହ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ରଖିଲେ ।ମୁଁ ଚାହୁଁଚି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆର ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ତା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆଟି କାହାର।

ନାନା ଲୋକେ ନାନା କଥା କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ଦେଲା ତତେ ବି ଛାଡ଼ିଦେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ଭାବେ ନାହିଁ।କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଛାଡି ମତେ ଭଲ ପାଇଲେ।ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଆଉ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଥିବି।ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆର ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *