ପୂଜା କମିଟି ବାଲା ଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଗାଳି କଲେ Rani Panda କହିଲେ ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର ତମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ…

ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କୋଉ ଶ- ଳା ଫୋନ କରିବ ନାହିଁ କରିବ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ସୋଦିବି ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ କଥା ଫୋନ ଆସିଲା ମାଡ଼ମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କେତେ ତାରିଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ମୋ ବଜେଟ ଏତିକି।ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ କରିଛୁ କେବଳ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଉ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ଦେବୁ ଆସନ୍ତୁ।

ମୁଁ କଣ କହିବି ମୋର ପାଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରିଲା ନାହିଁ,ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ତମ ମାନଙ୍କର ବା- ଳ ସମ୍ମାନ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କୁ ଦରକାର ନାହିଁ।ନାରୀ ଜାତିର କଳଙ୍କ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ଝିଅଟିକୁ ଆପଣ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି।ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କୋଉ ଶ- ଳା ଫୋନ କରିବ ନାହିଁ

କରିବ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ସୋ- ଦି- ବି ମୋ ବଜେଟ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ମତେ ଡାକ ନାହିଁ।ମାଗଣାରେ ଆମେ ତମର ସମ୍ମାନ କରିବୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ର ସମ୍ମାନ ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି,ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ର ସମ୍ମାନ ଆଉ କେହି ଫେରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।ସମ୍ମାନର ନାଁ କହି ଫୋନ କରନାହିଁ ମତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ

କର ନାହିଁ।ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ କଥା ଫୋନ ଆସିଲା ମାଡ଼ମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କେତେ ତାରିଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ମୋ ବଜେଟ ଏତିକି।ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ କରିଛୁ କେବଳ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଉ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ଦେବୁ ଆସନ୍ତୁ।

ମୁଁ କଣ କହିବି ମୋର ପାଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରିଲା ନାହିଁ,ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ତମ ମାନଙ୍କର ବା- ଳ ସମ୍ମାନ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କୋଉ ଶ- ଳା ଫୋନ କରିବ ନାହିଁ କରିବ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ସୋ- ଦି- ବି ମୋ ବଜେଟ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ମତେ ଡାକ ନାହିଁ।

ମାଗଣାରେ ଆମେ ତମର ସମ୍ମାନ କରିବୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ର ସମ୍ମାନ ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି,ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ର ସମ୍ମାନ ଆଉ କେହି ଫେରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।ସମ୍ମାନର ନାଁ କହି ଫୋନ କରନାହିଁ ମତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ କର ନାହିଁ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *